GINOP-4.1.4 Napelemes rendszer telepítése

GINOP-4.1.4-19-2020-02622 tábla

GINOP414reszletek

A projekt megvalósítása során az alábbi rendszer telepítése valósult meg:  30 kW napelem rendszer
– 75 db Trinoasolar VERTEX-S 400 Wp
– 1 db Huawei SUN2000-30KTL inverter, háromfázisú inverter 10 év garanciával
– Enerack rozsdamentes tartószerkezet 10 év garancia
– Prémium villamossági anyagok

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-02622
A projekt 3 124 000 Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
Projekt összköltsége: nettó 5 680 000 Ft
Támogatási intenzitás: 55%
A megvalósítási helyszínen történő, a támogatási kérelemben bemutatott energetikai beruházási cél két szinten értelmezhető. A beruházás közvetlen célja a MILKBAR Kft. nyíregyházi székhelyén elhelyezkedő épületének energetikai fejlesztése volt, melynek során drasztikusan csökkenthetővé válik hosszú távon a projektgazda működési költségeire fordított pénzösszegek aránya. A cél elérése után, az így felszabadított pénzeszközöket a működés egyéb területeire fordítva, jelentősen növelhető a vállalkozás árbevétele, versenyképessége, valamint képes lesz hosszútávon megőrizni jelenlegi létszámát. Közvetlen cél, hogy a gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan elvet követve a beruházás hozzájáruljon azokhoz a törekvésekhez, amelyek a CO2 kibocsátásának csökkentését és fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését tűzték ki elérendő feladataként. A fejlesztendő ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi (4400 Nyíregyháza, Orosi út 29-31.). Az épület tető szerkezetére Napelemes rendszert telepítettünk, mellyel a tárgyi épület villamos energia szükségletét tervezzük biztosítani. A teljes rendszer 30 kWp teljesítmény jelent.
Benyújtást megelőző 1 éves időtartam áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia fogyasztás (kWh): 26571
Monitoring mutatók:
A megújuló energiatermelés további kapacitása (kW) 30,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 118,80
Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t/év) 24,83
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés (GJ/év) 178,20
A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év) 0,00
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.